1. De ki: "HÛ Allâh EHAD’dır! (son - sınır kavramsız TEK’tir)" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. "Allâh SAMED’dir (Som, kendisine bir şey eklenmesi, genişlemesi ya da kendisinden bir şey açığa çıkması söz konusu olmayan);" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Doğurmamış ve doğurulmamıştır; (kendisinden varolmuş meydana gelmiş ikinci bir yapı yoktur ve kendisini var eden de yoktur)" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "O’na hiçbir küfuv (denk) olmadı! (hiçbir düşünülen O’na denk özellikler açığa çıkaramaz.)" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster