1. De ki: O Allah Bir’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah dâimdir, mutlak anlamda ihtiyaçsızdır, her şey O’na muhtaçtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir (ve olamaz da). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster