1. De ki: O Allahdır, bir tekdir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (O), Allahdır, sameddir (zeval bulmayan bir baakıydir, dâimdir, herkesin ve herşey’in doğrudan doğruya muhtâc olduğu ve kasdetdiği yegâne varlıkdır, ulular ulusudur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Doğurmamışdır, doğurulmamışdır O. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hiçbir şey Onun dengi (ve benzeri) değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster