1. De ki: `O Allah, Ehad`dir (birdir)!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. `Allah, Sameddir (herşey her cihetle O`na muhtaç olduğu hâlde, O hiçbir şeye muhtaç olmayandır)!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. `Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. `Ve O`na hiçbir şey denk olmamıştır!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster