1. De ki: O Allâh birdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allâh Samed’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kendisi doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hiçbir şey O’nun dengi olmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster