1. Semâ yarıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gezegenler saçılıp dağıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Denizler kaynayıp fışkırtıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ruhlar dünyalarından çıkartıldıklarında (evrensel gerçekliği fark ettiklerinde); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Her nefs takdim ettiği (yapıp önceden gönderdiği) ve tehir ettiği (yapmadığı, sonraya bıraktığı) şeyi bilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan! Keriym olan Rabbine (Hakikatine, hakikatini bildiren bilgiye nankör olmaya) nasıl cüret ettin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O ki seni yarattı (izhar etti), seni tesviye etti (beynini, bilincini ve ruhunu oluşturacak şekilde meydana getirdi), seni tam dengeli yaptı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Hangi sûrette olmanı diledi ise öylece terkibini - bileşimini oluşturdu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hayır, (iş sandığınız gibi değil)! Bilakis dininizi (tâbi olduğunuz Sistem’i) yalanlıyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Muhakkak ki (her düşüncenizi beyninizden ruhunuza) kaydediciler olduğu hâlde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kiramen Kâtibîn (muhteşem yazıcı kuvveler)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ne yaparsanız bilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Muhakkak ki Ebrâr (iyiler), elbette Nimet cenneti içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Muhakkak ki füccar (kötüler, Hak’tan sapanlar), elbette Cahîm (ateş) içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Din hükümlerinin yaşandığı süreçte yaslanırlar ona! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar her an cehennemi müşahede eder hâldedirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bilir misin Din Günü’nü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra, bilir misin Din Günü’nü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O süreçte kimse, kimse için hiçbir şey yapamaz! O süreçte hüküm Allâh’a aittir (birimin yapacak hiçbir şeyi yoktur, yalnızca yapılmışların sonuçları yaşanır)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster