1. Gök yarıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar dağıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Denizler birbirine karıştırıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kabirlerin içi dışına çıkarıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Her) can neyi önden gönderdiğini ve neyi geri bıraktığını bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan! Seni kerim olan Rabbine karşı aldatan ne oldu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O seni yarattı, sana şekil verdi ve dengeli bir yapıya kavuşturdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni dilediği surette terkib etti (şekillendirdi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hayır. Doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Oysa sizin üzerinizde koruyucular vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şerefli yazıcılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ne yaparsanız onu fark edip (kaydeden)... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Muhakkak ki iyiler nimetler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve muhakkak ki kötüler (facirler) de çılgınca yanan ateş içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Din günü oraya girerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar oradan (bir yere) kaybolacak değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Din gününün ne olduğunu sen bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve yine din gününün ne olduğunu sen bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O gün kimse kimseye bir şey sağlamaya güç yetiremez. O gün emir yalnız Allah’a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster