1. Semâ yarıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar dökülüb saçıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Denizler kaynatılıb birbirine karıştırıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kabirler deşildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Herkes (dünyada) yaptığı iyiliği ve bıraktığı kötülüğü bilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey (kâfir) insan! Kerîm olan Rabbine karşı seni aldatan ne? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O Rab ki, seni yarattı, seni (sağlam insan) düzenine koydu, sana uygun bir biçim verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni, muhtelif suretlerden dilediği bir şekilde terkib eyledi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hayır, (siz sadece Allah’ın keremini inkâr etmiyorsunuz.) daha doğrusu siz, hesab ve ceza gününü inkâr ediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Halbuki üzerinizde gözetleyici melekler var, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Amellerinizi yazan ve Allah katında) kerîm olan kâtib melekler var; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Her ne yaparsanız bilirler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Muhakkak ki iyiler, Naîm Cennetindedirler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Facirler (kâfirler) ise, cehennemdedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hesab günü oraya atılacaklar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Oradan asla çıkacak değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bildin mi, nedir hesab günü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Evet, bildin mi nedir hesab günü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Öyle bir gündür ki, kimse kimseye sahip olamaz, (fayda veremez). Emir ve hüküm, o gün yalnız Allah’ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster