1. Gök yarıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar parçalanıp döküldüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Denizler birbirine kaynayıp karıştığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kabirler deşilip içindekiler ortaya çıkarıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Herkes öndon gönderdiğini ve geriye neler bıraktığını bilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan! O çok şanlı lütuf ve iyiliği bol Rabbına karşı seni aldatan nedir ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O ki, seni yaratıp (müstesna biçimde) düzenlemiş ve (her uzvu yerince koyup) dengede tutmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Dilediği herhangi bir şekilde sana çeki-düzen vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hayır, hayır; siz dini yalanlıyorsunuz (ceza ve mükâfat gününe inanmıyorsunuz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-11) Şüpheniz olmasın ki, üzerinizde koruyucular, şerefli saygıdeğer kâtipler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-11) Şüpheniz olmasın ki, üzerinizde koruyucular, şerefli saygıdeğer kâtipler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlar yaptıklarınızı bilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İyiler şüphesiz nîmet içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kötüler de elbette Cehennem’dedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ceza ve hesap günü varıp oraya girecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Oradan artık ayrılıp uzaklaşamıyacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Din günü (ceza ve hesap günü) nedir bilir misin ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Evet, yine din günü nedir bilir misin ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O gün hiç kimse, diğeri için bir şeye mâlik değildir. Emir o gün ancak Allah’a mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster