1. Gök, infitâr ettiği (yarıldığı) zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar, (dökülüp) saçıldığı zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Denizler, (birbirine) açıldığı (ve yeryüzü düzlenerek hepsi bir deniz olduğu) zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kabirler, alt üst edildiği (ölüler diriltilip çıkarıldığı) zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (O gün) her nefis, neyi (yapıp) öne sürdüğünü ve (neyi yapmayıp) geri bıraktığını bilir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan! O Kerîm (çok cömert olan) Rabbine karşı seni aldatan nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O ki, seni yarattı da seni düzgün (yaratılışlı ve a`zâları tam bir insan) yaptı; nihâyet seni ölçülü (ve dengeli) kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni dilediği herhangi bir sûrette terkîb etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yapmayın ama; Hesap (Günü`nü) yalanlama (eğilimini) hep içinizde taşıyorsunuz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hem şübhesiz üzerinizde, elbette (amellerinizi) muhâfaza edici (melek)ler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kirâmen kâtibîn (şerefli yazıcılar)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Her ne yaparsanız bilirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şübhesiz ki ebrâr, (güzel amel sâhibi, içi dışı tertemiz hayırlı insanlar) ni`met içinde (Naîm Cennetinde)dirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Şübhesiz günahkârlar da, yakıcı ateş içinde (Cehennemde)dirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Dîn (hesab) günü oraya girerler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar oradan (çıkıp) kaybolacak kimseler de değildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Ey Resûlüm!) Dîn (hesab) gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra, dîn (hesab) gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O gün kimse, kimse nâmına bir şeye mâlik olamaz! Ve o gün emir ancak Allah`ındır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster