1. Gök parçalandığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar dağıtılıp savurulduğunda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Denizler kaynatıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kabirler boşaltıldığında (içinde yatanlar diriltildiğinde), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bir nefis (dünyada yaşarken) neleri yaptıklarını ve neleri yapmayıp arkasına atmış olduklarını öğrenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey İnsan! Her şeyi sana cömertçe veren Rabbine karşı seni aldatan nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O Allah ki, seni yaratan, sana bulunduğun şekli veren ve sana adil davranan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sana dilediği şekli veren ve dilediği maddelerin karışımı (Su, yağ, tuz, madensel bileşikler, kan vs. ) ile var edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hayır! (Tam tersine bu nimetler karşısında) Allah’ın senin yaratılışına uygun koyduğu kuralları (Dini) yalanlıyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Oysa üzerinizde gözetleyici (melek)ler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Her yaptığın şeyi kaydeden) Çok değerli yazıcılar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlar yaptığınız her şeyi bilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Dünyada (Rabbinin istediği gibi) İyi davrananlar, nimetler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Dünyada (Rabbinin koyduğu kuralları tanımayarak) günah işleyenler ise, ateşin içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O günahkârlar hesap gününde ateşin içine atılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar o ateşin içinde yok olup kurtulamazlar da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sen bilir misin din günü nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra bilir misin din günü nedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O gün hiçbir nefis, başka bir nefse yardım etme gücüne sahip değildir. O gün bütün yetki (iş) Allah’a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster