1. Sema çatlayıp yarıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve yıldızlar dağıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve denizler kabarıp karıştığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve kabirler alt üst edildiği (ölüler dışarı çıkarıldığı) zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Her) nefs ne takdim ettiğini (yaptığını) ve neyi tehir ettiğini (yapmadığını) bilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan (mağrur kılan) nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O (senin Rabbin) ki, seni yarattı, sonra seni sevva etti (dizayn etti), sonra da düzen üzere seni dengeli, sağlıklı kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Dilediği surette (şekilde) seni terkip etti (farklı genetik şifreleri biraraya getirip (her insana) farklı suretler verdi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hayır, bilâkis siz dîni yalanlıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve muhakkak ki, sizin üzerinizde mutlaka (hıfzeden) hafaza melekleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şerefli yazıcılar (kaydediciler) olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yaptığınız şeyleri bilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Muhakkak ki ebrar olanlar, elbette ni’metler içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve muhakkak ki füccar, mutlaka alevli ateş içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Dîn günü ona (alevli ateşe) yaslanırlar (atılırlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve onlar, ondan (alevli ateşten) gaib olacak (kaybolacak, yanıp bitecek) değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve dîn gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra (evet), dîn gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O gün bir nefs, diğer bir nefs için bir şeye (güç yetirmeye) malik değildir. Ve izin günü emir Allah’ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster