1. Gökyüzü parçalanıp yarıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ve yıldızlar dağılıp savrulduğunda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. denizler kabarıp taştığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ve kabirler alt üst olduğunda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. her insan, (sonunda,) ilerisi için ne hazırladığını ve (bu dünyada) ne bıraktığını anlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan! Nedir seni lütuf sahibi Rabbinden uzaklaştıran, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. seni yaratan ve varlık amacına uygun olarak şekillendiren, tabiatını adil ölçüler içinde oluşturan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ve seni dilediği şekilde bir araya getiren (Rabbinden)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hayır, (ey insanlar,) siz (Allah’ın) hükmünü yalanla(maya ne zaman kalkıştıysanız Allah’tan uzaklaş)tınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Halbuki üzerinizde gözetleyici güçler vardır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. değerli kaydedici(ler), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. yaptığınız her şeyin farkında olan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bakın, (öteki dünyada) gerçek erdem sahipleri nimetler içinde bulunacaklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. kötü ruhlular ise yakıcı bir ateş içinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (bir ateş ki) Hesap Günü ortasına düşerler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ve ondan kurtulmaları mümkün olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hesap Günü nedir bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve bir kez daha: Hesap Günü nedir bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hiçbir insanın başka birine zerre fayda sağlayamayacağı bir Gün(dür o) çünkü o Gün (açık seçik görülecektir ki) hakimiyet yalnız Allah’a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster