1. Göğün yarıldığı vakit. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve yıldızlar dökülüp dağıldığı vakit. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-5) Ve denizlerin kaynayıp aktığı vakit. Ve mezarların alt üst olduğu vakit. Herkes, neyi ileri sürmüş ve neyi geriye bırakmış olduğunu bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-5) Ve denizlerin kaynayıp aktığı vakit. Ve mezarların alt üst olduğu vakit. Herkes, neyi ileri sürmüş ve neyi geriye bırakmış olduğunu bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (3-5) Ve denizlerin kaynayıp aktığı vakit. Ve mezarların alt üst olduğu vakit. Herkes, neyi ileri sürmüş ve neyi geriye bırakmış olduğunu bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan! Seni o kerîm Rabbine karşı ne şey aldattı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-8) O Rabbin ki, seni yarattı, sonra seni düzeltti de mutedil bir halde kıldı. Dilediği bir surette seni terkip etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-8) O Rabbin ki, seni yarattı, sonra seni düzeltti de mutedil bir halde kıldı. Dilediği bir surette seni terkip etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hayır hayır..Siz belki dini yalanlıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-12) Ve şüphe yok ki, sizin üzerinizde bekçiler vardır. Çok mükerrem yazıcılar vardır. Ne yapar olduklarınızı bilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-12) Ve şüphe yok ki, sizin üzerinizde bekçiler vardır. Çok mükerrem yazıcılar vardır. Ne yapar olduklarınızı bilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (10-12) Ve şüphe yok ki, sizin üzerinizde bekçiler vardır. Çok mükerrem yazıcılar vardır. Ne yapar olduklarınızı bilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şüphe yok ki, muttakî zâtlar, hoş nîmetler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-16) Ve muhakkak ki, facirler de yakıcı ateş içindedirler. Ceza günü oraya yaslanacaklardır. Ve onlar, ondan gaip olanlar değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-16) Ve muhakkak ki, facirler de yakıcı ateş içindedirler. Ceza günü oraya yaslanacaklardır. Ve onlar, ondan gaip olanlar değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (14-16) Ve muhakkak ki, facirler de yakıcı ateş içindedirler. Ceza günü oraya yaslanacaklardır. Ve onlar, ondan gaip olanlar değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ceza gününün ne olduğunu sana ne şey bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra ceza gününün ne olduğunu sana ne şey öğretmiş oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O günde hiçbir şahıs, bir şahıs için bir şeye malik olamaz. O günde emir, ancak Allah’a mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster