1. Gök yarıldığı zaman... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar parçalanıp etrafa saçıldığı zaman... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Denizler birbirine katılıp tek deniz haline geldiği zaman... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kabirlerin içi dışına çıkarıldığı zaman... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İşte o zaman!.. Her kişi ne yapıp ne yapmadığını iyice anlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan, nedir seni o kerim Rabbin hakkında aldatan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O değil mi seni yaratan, bütün vücud sistemini düzenleyen ve sana dengeli bir hilkat veren, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve seni dilediği bir surette terkib eden? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hayır, yanlış yapıyorsunuz! Siz tutup dini, dirilip hesap vermeyi yalan sayıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Halbuki yanınızdan ayrılmayan muhafızlar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O muhafızlar değerli, şerefli kâtiplerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yaptığınız her şeyi bilip yazarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İyi ve hayırlı insanlar naîm cennetinde, nimetler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yoldan sapan kâfirler ise ateştedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onlar yalan saydıkları hesap günü oraya girerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hem oradan hiç ayrılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O din gününün, o hesap gününün ne olduğunu sen bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Evet, bir daha söylüyorum: Din gününün ne olduğunu sen bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O, kimsenin kimseye hiç fayda veremeyeceği bir gün! O gün, bütün hüküm ve yetki yalnız Allah’ın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster