1. Gök yarıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar saçıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Denizler fışkırtıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kabirlerin içi dışına getirildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Her can, ne (yapıp) öne sürdüğünü ve ne (yapmayıp) geride bıraktığını bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan, seni engin kerem sâhibi Rabbine karşı ne aldatıp isyâna sürükledi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O (Rab) ki seni yarattı, seni düzenledi, sana ölçülü bir biçim verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni(n organlarını) dilediği şekilde birbirine ekledi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hayır, (bu gururunuzun sebebi şudur) siz cezâ (görme)yi yalanlıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Oysa üzerinizde koruyucu (yaptıklarınızı zabtedici melek)ler vardır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Değerli yazıcılar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yaptığınız herşeyi bilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İyiler ni’met içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kötüler de yakıcı ateş içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cezâ günü oraya girerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar ondan (hiçbir yere kaçıp) kaybolacak değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Cezâ gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve yine cezâ gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O, kimsenin kimseye yardım edemeyeceği bir gündür! O gün buyruk, yalnız Allah’ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster