1. Gerçekten de insana, zamânın bir çağı gelmişti ki anılır bir şey bile değildi insan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Şüphe yok ki biz insanı, bir katre sudan, erkeklik suyuyla kadınlık suyunun rahîmde birleşmesinden yarattık sınamak için, derken onu, duyar, görür bir hâle getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İster şükretsin, ister nankör olsun, gerçekten de biz ona doğru yolu gösterdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şüphe yok ki kâfirlere zincirleri, boyundurukları ve yakıp kavuran cehennemi hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İtâat eden ve iyilikte bulunanlar, şüphe yok ki kâselerle şaraplar içerler ki kâfûr ırmağının suyu da karıştırılmıştır bu şaraba. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah’ın has kullarının içtiği bu şarap, bir kaynaktan çıkar ki onlar, diledikleri gibi, diledikleri yerlerde, onu akıtıp fışkırtırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Adaklarını yerine getirir onlar ve şerri, her yanı saran, kaplayan günden korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve ona ihtiyaçları olduğu halde yemeklerini yoksula ve yetime ve tutsağa verirler, onları doyururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sizi, ancak Allah rızâsı için doyurmadayız ve sizden istemeyiz ne bir karşılık, ne bir şükür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şüphe yok ki biz, suratları astıran, azâbı pek şiddetli olan gün, Rabbimizden korkarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Derken Allah da korumuştur onları, bugünün şerrinden ve yüzlerine bir parlaklık, gönüllerine bir sevinçtir, vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve sabretmelerine karşılık da mükâfatları, cennettir ve ipeklilerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yaslanırlar orada tahtlara, orada ne güneş görürler, ne zemheri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ağaçların gölgeleri, yakındır onlara ve meyveleri, adamakıllı râm olmuştur onlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve sunulur onlara gümüş kadehler ve sırça sağraklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Öylesine sırça ki incecik gümüşten ve hepsini de içecekleri miktara, susuzluklarına göre ölçmüşlerdir âdetâ. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve bir kadehle susuzlukları giderilir ki içindeki şaraba zencefil karıştırılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Orada bulunan ve şarıl şarıl akan, her yana giden, boğazdan kayan selsebîl kaynağından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Etraflarında, ölümsüz delikanlılar dolaşır, onları görünce sanırsın ki saçılmış incilerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ne yana baksan nîmetler görürsün, ne yana baksan, pek büyük ve zevalsiz bir saltanat ve devletler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Üstlerinde, ipincecik yeşil ve ipek elbiseler, kalın ipekten dokunmuş libaslar vardır ve gümüş bilezikler takınırlar ve Rableri, onları tertemiz bir şarapla suvarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şüphe yok ki bu, size bir mükâfattır ve çalışmanız, makbûldür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şüphe yok ki biz indirdik Kur’ân’ı sana âyet âyet ve zaman zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Artık sabret Rabbinin hükmüne ve uyma, onlardan suçlu, yahut nankör olana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve an Rabbinin adını sabah ve akşam. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve geceleyin de secde et artık ona ve tenzîh et uzun gecelerde onu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Şüphe yok ki bunlar çabucak gelip geçeni severler de o ağır günü artlarına atar, bırakır giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Biz yarattık onları ve kuvvetlendirdik yaratılışlarını ve dilersek onları değiştiririz de yerlerine, onlara benzer başkalarını getiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şüphe yok ki bu, bir öğüttür, artık kim dilerse Rabbine doğru, bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve Allah dilemedikçe onlar, dileyemezler; şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sâhibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dilediğini rahmetine alır; ve zâlimlere gelince: Elemli bir azap hazırlamıştır onlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster