1. İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gerçek şu ki, biz insanı katışık bir nutfeden (erkek ve kadının dölünden) yarattık; onu imtihan edelim diye, kendisini işitir ve görür kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğrusu biz, kâfirler için zincirler; demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İyiler ise, kâfûr katılmış bir kadehten (cennet şarabı) içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Bu,) Allah’ın has kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O kullar, şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Biz, çetin ve belâlı bir günde Rabbimizden (O’nun azabına uğramaktan) korkarız (derler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger; (yüzlerine) parlaklık, (gönüllerine) sevinç verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sabretmelerine karşılık onlara cenneti ve (cennetteki) ipekleri lütfeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar; ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de dondurucu soğuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Cennet ağaçlarının) gölgeleri, üzerlerine sarkar; kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yanlarında gümüşten kaplar ve billûr kupalar dolaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gümüşten öyle kadehler ki onları istedikleri ölçüde tayin ve takdir etmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlara orada bir kâseden içirilir ki (bu şarabın) karışımında zencefil vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Bu şarap) orada bir pınardandır ki adına Selsebîl denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O insanların etrafında öyle ölümsüz genç nedîmler dolaşır ki, onları gördüğünde, etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ne yana bakarsan bak, (yığınla) nimet ve ulu bir saltanat görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır; gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Onlara şöyle denir:) Bu, sizin için bir mükâfattır. Sizin gayretiniz karşılığını bulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Resûlüm!) Kur’an’ı sana biz, evet biz indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Artık Rabbinin hükmüne (boyun eğip) sabret; onlardan hiçbir günahkâra, yahut hiçbir nanköre boyun eğme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sabah akşam Rabbinin ismini yâdet. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gecenin bir kısmında O’na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O’nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onları biz yarattık; onların yaratılışını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde (kendilerini yok eder) yerlerine benzerlerıni getiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Sizler ancak Rabbinizin dilemesi (izin vermesi) sayesinde (bir şeyi) dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster