1. İnsan üzerine zamandan öyle bir dönem gelip geçti ki, o anılmaya değer bir şey değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Şüphesiz ki biz, insanı bileşik bir nutfeden yarattık da onu denemekteyiz. Bu sebeple onu işiten ve gören yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçekten biz, insana yol gösterdik ; o ya şükredici, ya da nankör inkarcı olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hakikat biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alev alev köpüren bir ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şüphesiz ki, iyi kişiler, karışımı kâfur olan bir bardaktan içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bir pınardan ki Allah’ın kulları ondan içer de fışkırttıkça fışkırtırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Bunlar adaklarını yerine getirirler ve şerri yaygın olan bir günden korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Allah sevgisi için (veya mala olan sevgilerine rağmen) fakire, yoksula, yetime ve esîre yedirirler. Sizi ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür bekliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Allah sevgisi için (veya mala olan sevgilerine rağmen) fakire, yoksula, yetime ve esîre yedirirler. Sizi ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür bekliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şüphesiz ki biz, asık suratlı (yüzlerin asık olacağı) bir günde Rabbımızdan korkarız (derler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah da onları o günün şerrinden korudu ve yüzlerini ışılar hale getirip sevince erdirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sabretmelerine karşılık onları Cennet ve (oradaki) ipekle mükâfatlandırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada tahtlara ve kanepelere yaslanırlar, orada ne güneş, ne de dondurucu bir soğuk görürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Cennet (ağaçlarının) gölgesi üzerlerine iyice sarkmış, meyveleri kolay toplanır şekilde onlara iyice yaklaştırılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Çevrelerinde gümüşten kaplar ve billurdan olan küpler dolaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gümüşten (işlemeli) billurları belli ölçülere göre takdîr etmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Orada zencefil karışımı kâse ile içirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Orada bir pınar ki, ona Sel-sebîl adı verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Çevrelerinde hep taze kalan civanlar dolaşırlar. Onları gördüğünde saçılmış inciler sanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Orada nereye baksan hep nîmet ve büyük bir mülk görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Üstlerinde ince yeşil ipekten ve ince ve kalın atlastan elbise bulunur. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Rabları onlara tertemiz bir içecek içirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şüphesiz ki, bu sizin için bir mükâfattır; çalışıp çabalamanız şükre lâyık görülmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gerçekten biz sana Kur’ân’ı parça parça indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O halde Rabbının hükmüne (O’nun hükmü yerine gelinceye kadar) sabret; onlardan hiçbir günahkâra ve nanköre uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Rabbının ismini sabahakşam an.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gecenin bir bölümünde O’na (Rabbına) secde et ve geceleyin uzun bir süre O’nu tesbîhe devam eyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Hakikat bunlar tezelden Dünya’yı arzulayıp seviyorlar (sadece onunla yetinmek istiyorlar). Önlerindeki ağır (hesap ve sorumlulukların dikkate alınacağı) bir günü terkediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onları biz yarattık ve eklemlerini biz pekiştirip sağlamlaştırdık. Dilediğimiz zaman değişikliğe uğratıp onların yerine benzerlerini getiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık isteyen Rabbına bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz ki Allah bilendir, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Diiediği kimseyi rahmetine alır; zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azâb hazırlanmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster