1. İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Şüphesiz biz insanı, karışım hâlindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şüphesiz biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İyiler ise, katkısı kâfur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bir pınar ki Allah’ın kulları ondan içer, onu (istedikleri şekilde) fışkırtıp akıtırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) "Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından dolayı) Rabbimizden korkarız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipek(ten giysiler) ile mükâfatlandırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri (kolayca alınacak şekilde) yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gümüşten billur kaplar ki, onları (ihtiyaca göre) ölçüp düzenlemişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Orada kendilerine, katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kâseden içirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Orada bir pınar ki ona "selsebil" adı verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Çevrelerinde, gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Orada, görünce (sonsuz) nimetler ve büyük bir mülk (hükümranlık) görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara şöyle denecektir: "Şüphesiz bu sizin için bir mükâfattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şüphe yok ki, Kur’an’ı sana elbette biz indirdik biz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O hâlde, Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sabah akşam Rabbinin adını an. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gecenin bir kısmında O’na secde et; geceleyin de O’nu uzun uzadıya tespih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Şunlar (inanmayanlar) dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onları biz yarattık ve eklemlerini (birbirine) biz bağladık. Dilediğimizde (onları yok eder) yerlerine benzerlerini getiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İşte bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah’ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster