1. İnsan henüz anılmaya değer bir şey değilken, o zamandan bir bölümünün haberi gelmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Biz insanı atılmış bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Sonra insanı işiten ve gören bir varlık yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz ona doğru olan yolunu gösterdik ki, ya şükredecek, ya da inkar edecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz doğruları inkâr edenler için zincirler, boyunduruklar ve yakıcı bir ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Muhakkak ki iyilik yapanlar, karışımı kâfur olan içeceklerle dolu bir bardaktan içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah’ın kulları öyle bir kaynaktan içerler ki, kesinlikle bitip tükenmeyen, aktıkça akan bir kaynak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O iyi davrananlar sözleşmelerini yerine getirirler ve şerri, her şeyi kuşatan bir günden de korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sevdikleri yiyeceklerden fakirlere, yetimlere ve esirlere yedirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Biz sizi yalnızca Allah’ın rızasını kazanmak için doyuruyoruz. Bu yaptığımızın karşılığında sizden ne bir teşekkür, nede bir karşılık istiyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Biz Rabbimizin, sıkıntı ve kâbuslarla dolu bir gününden korkuyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sonra Allah bu günün şerrinden onları koruyacak ve onlara aydınlık ve sevinç veren bir karşılıkla karşılayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sabretmelerinin karşılığında onlar için cennet ve ipekten giysiler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O cennette koltukların üzerine uzanmışlar, orada ne yakıcı bir güneş, nede dondurucu soğuk görürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Orada gölgeleri onların üzerine sarkmış ve meyvelerini kendilerinin kopardığı eğilmiş ağaçlar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Gümüş ve kristal içinde içecek dolu bardaklarla onların etrafında dolanılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gümüşten kristal bardaklardan ne kadar içeceklerine kendileri karar verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Karışımı zencefil olan içecekler, cennette onlara içirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Selsebil adı verilen kaynaklardan (içerler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onların çevresinde ölümsüz hizmetçi çocuklar dolaşır. O çocukları gördüğünde, sanki yere saçılmış inciler sanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Gördüğünde, orada nimetler ve büyük bir mülk görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onların üzerinde yeşil ipekten ve parlak kumaştan elbiseler olacak ve gümüşten bilezikler takılacak ve Rableri onlara tertemiz içeceklerden içirecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bunlar, sizin yaptıklarınızın karşılığı ve gayretleriniz için de bir teşekkür olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Elbetteki sana Kur’an’ı biz indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O halde Rabbinin hükmünü terk etme (sabret), onlardan günahkâr veya doğruları inkar edenlere de itaat etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sabah ve akşam Rabbinin ismini de an. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gecenin bir bölümünde Rabbine secde et ve uzun geceler boyunca onu noksan sıfatlarından arındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Doğrusu onlar, şu geçici dünyayı severler ve önlerindeki o zorlu günü gözardı ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onları biz yarattık ve kişiliklerini sağlam kılanda biziz. Biz dilediğimiz zaman, onları benzerleri ile değiştiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İşte bu (Kur’an) bir öğüttür. Dileyen Rabbine bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah dilemedikçe siz, hiçbir şey dileyemezsiniz. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilen ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Allah dilediği kimseyi rahmetine koyar ve zalimler içinde acıklı bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster