1. İnsanın üzerinden, henüz anılmaya değer (belli) bir şey olmadığı uzun bir süre gelip geçmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hiç şüphesiz biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu halden hale (o su damlasından, kan pıhtısına, o kan pıhtısından da bir çiğnem et parçasına) aktarıp durduk. Sonra da onu işitici ve görücü kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğrusu biz kâfirlere zincirler, demir halkalar (tomruklar) ve çılgınca yanan bir ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şüphesiz iyiler, karışımı kâfur olan bir kadehten içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah’ın kullarının kendisinden içtikleri bir kaynaktan, onu fışkırttıkça fışkırtıp akıtırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Adaklarını yerine getirirler ve kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Ve derler ki:) "Biz size ancak Allah’ın yüzü (rızası) için yedirmekteyiz; sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne de bir teşekkür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Çünkü biz, asık suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkmaktayız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Artık Allah da onları böyle bir günün şerrinden korumuş ve onlara bir güzellik ve bir sevinç vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onları sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada sedirlere uzanırlar ve ne (yakıcı bir) güneş, ne de şiddetli bir soğuk görürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Meyvelerin) Gölgeleri onlara pek yakın ve onların devşirilmeleri kolaylaştırıldıkça kolaylaştırılmış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Çevrelerinde gümüşten billur kaplar, kupalar dolaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (İyilerin) Belli bir ölçüye (ihtiyaçlarına göre) tespit ettikleri gümüşten billur kaplar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Orada onlara karışımı zencefil olan bir kadeh (şarap) içirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Orada "Selsebil" olarak adlandırılan bir pınardan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Çevrelerinde ebedi kılınmış gençler dolaşır durur; sen onları gördüğün zaman saçılmış birer inci sanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Her nereye baksan, bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onların üzerinde hafif ipek ve ağır işlenmiş atlas olan yeşil elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle bezenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir şarap içirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şüphesiz bu sizin için bir mükâfattır. Sizin çaba harcamanız da takdire değer görülmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şüphesiz Kur’an’ı senin üzerine aşama aşama indiren biziz, biz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Öyleyse, Rabbinin hükmüne sabır göster. Onlardan günahkâr veya kâfir olana itaat etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve sabah, akşam Rabbinin adını zikret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gecenin bir bölümünde O’na secde et ve geceleyin de uzun uzadıya O’nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Şüphesiz onlar (günahkâr ve kâfir olanlar) çabucak geçeni severler de o ağır (çetin) günü arkalarına bırakırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onları biz yarattık ve yaratılışlarını iyiden iyiye pekiştirdik. Dilediğimiz zaman da onları benzerleriyle değiştiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şüphesiz bu bir hatırlatmadır. Artık dileyen Rabbine bir yol edinebilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah, bilendir, hikmet sahibi olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dilediğini kendi rahmetine sokar ve zalimler (var ya), onlar için acı bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster