1. İnsan, adı anılmaya değer bir şey olana kadar, üzerinden uzun bir süre geçmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Biz, insanı katışık bir damladan yarattık. Onu imtihan edelim diye onun işitmesini ve görmesini sağladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz, ona yolu gösterdik. İster şükreder, ister nankörlük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbette biz, nankörlük edenlere zincirler, halkalar ve alevli cehennem hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İyiler ise, bileşimi kafur olan bir kadehten içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah’ın kullarının taşıra taşıra içeceği bir pınardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Adaklarını yerine getirenler ve şerri çok yaygın olan bir günden korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sevmelerine rağmen yemeği düşküne, yetime ve esire yedirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. -Biz, sizi sadece Allah rızası için doyuruyoruz, sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Biz, korkunç şiddetli bir günde Rabbimiz’den korkarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah da onları o günün şerrinden korumuş ve onlara bir parıltı ve sevinç bahşetmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sabrettikleri için onları cennet ve ipek ile ödüllendirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada tahtlarına kurulmuşlar, ne yakıcı güneş, ne de dondurucu soğuk görürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ağaçların gölgeleri üzerlerine düşmüş, meyvelerini toplamak kolaylaştırılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Çevrelerinde ise gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gümüşten yapılmış billurlar.. Miktarlarını kendileri belirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Orada bileşiminde zencebil bulunan bir kadehten içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Orada Selsebil adı verilen pınar.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Etrafında ölümsüz gençler dolaşır. Onları gördüğün zaman saçılmış inci sanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Nereye baksan, nimet ve büyük bir saltanat görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Üzerlerinde yeşil ipekli ve parlak atlastan elbiseler vardır. Gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirmiştir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İşte bu, sizin için bir ödüldür. Sizin çalışmanızın karşılığıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şüphesiz Kur’an’ı sana aşama aşama indiren biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Öyleyse, Rabbinin hükmü için sabret, onlardan hiçbir günahkara ve kafire itaat etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sabah, akşam Rabbinin adını zikret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Geceleri de ona secde et ve gece boyunca onu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onlar, acele olanı istiyorlar, arkalarındaki ağır bir günü arkalarında bırakıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onları yaratan ve eklemlerini/mafsallarını pekiştiren biziz. Dilediğimiz zaman onları benzerleriyle biz değiştiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şüphesiz bu bir uyarıdır/öğüttür. Dileyen kimse Rabbine giden yolu tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Çünkü, Allah, her şeyi bilendir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dilediğini rahmetine girdirir. Zalimlere de acı bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster