1. İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Doğrusu biz insanı, imtihan etmek için karışık bir nutfeden yarattık da onu işitici, görücü yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz ona yolu gösterdik: Ya şükredici veya nânkör olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İyiler de, karışımı kâfûr olan bir kadehten içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bir kaynak ki Allâh’ın kulları ondan içerler, (istedikleri yere de) fışkırtarak akıtırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Adaklarını yerine getirirler ve şerri salgın olan bir günden korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yoksula, yetime ve esire sevdikleri yemeği yedirirler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Biz size sırf Allâh rızâsı için yediriyoruz, sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Çünkü biz suratsız, çok katı bir gün(ün azâbın)dan ötürü Rabbimizden korkarız." (derler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allâh da onları, o günün şerrinden korumuş, onlar(ın yüzlerin)e parlaklık ve (gönüllerine) sevinç vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sabrettiklerinden dolayı onları cennet ve ipekle ödüllendirmiştir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada divanlar üzerinde yastıklara dayanırlar. Orada ne (yakıcı) güneş görürler, ne de dondurucu soğuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Cennetin gölgeleri, üzerlerine yaklaşmış, meyvaları da aşağı eğdirildikçe eğdirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yanlarında gümüş kablar, billûr kupalar dolaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Öyle gümüş kadehler ki onları istedikleri ölçüde takdir etmişlerdir (istedikleri kadar içki alırlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlara orada, karışımı zencefil olan kadehten içirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bir çeşme ki adına Selsebil denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Çevrelerinde de (öyle) ölümsüz gençler dolaşır ki, onları görsen, kendilerini saçılmış inci sanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Orada nereye baksan, bir ni’met ve büyük bir mülk görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Cennet ehlinin) Üstlerinde yeşil ipekten ince ve kalın giysiler var. Gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirmiş (ve şöyle demiş)tir: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Bu, sizin ödülünüzdür. Çalışmanızın karşılığı verilmiştir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Muhakkak Biziz, Biz ki sana Kur’ân’ı parça parça indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O halde Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan hiçbir günâhkâra, yahut nânköre itâ’at etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sabah akşam Rabbinin adını an. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gecenin bir bölümünde O’na secde et ve geceleyin uzun zaman O’nu tesbih eyle (şânının yüceliğini an)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bunlar, şu çabuk (geçen dünyây)ı seviyorlar da ötelerindeki ağır bir günü bırakıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Biz onları yarattık, yapılarını sıkıca bağladık. Dilediğimiz zaman onları benzerleriyle değiştiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine varan yolu tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allâh dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dilediğini rahmetine sokar. Zâlimlere gelince, onlar için acı bir azâb hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster