1. Gök yarıldığı zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve Rabbına boyun eğdiğinde. Ki o, zaten boyun eğecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yer düzeltildiği zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İçinde olanları dışarı atıp boşaldığı zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve Rabbına boyun eğdiğinde. Ki o, zaten boyun eğecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan; sen Rabbın için çalışıp çabaladın, nihayet O’na kavuşacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kimin kitabı sağından verilirse; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kolayca bir hesab ile muhasebe edilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve ailesine de sevinçli olarak dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ama kimin de kitabı arkasından verilirse; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Derhal helakini temenni edecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve çılgın aleve girecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünkü o, ailesi içinde iken şımarıktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, hiç dönmeyeceğini sanmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır; muhakkak Rabbı, onu görmekteydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. And ederim o şafağa; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geceye ve derleyip topladığı şeye; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve toplu halde geldiğinde aya; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Muhakkak siz; bir durumdan diğerine uğratılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Öyleyse, ne oluyor onlara da inanmıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bilakis o küfredenler, yalanlıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Halbuki Allah, onların sakındıklarını en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlara elim bir azabı müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak iman edip salih amel işleyenler müstesna. Onlara bitip tükenmeyen bir ecir vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster