1. Gök yarıldığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rabbini dinleyip O’na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yer uzatılıp düzlendiği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İçinde bulunanları dışarı atıp boşaldığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Rabbini dinleyip O’na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine doğru çaba göstermektesin ve sonunda O’na varacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kimin kitabı sağından verilirse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onun hesabı pek kolay görülecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve sevinçli olarak âilesine dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kimin de kitabı arkasından verilirse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O da: "Mahvoldum!" diye bağıracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve o alevli ateşe girecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünkü o dünyada, âilesi arasında pek şımarıktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Çünkü o bir daha dirilip Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, çünkü rabbı onu gözetiyordu Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun şafak vaktine! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun geceye ve derleyip topladığı şeylere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun dolunay haline geldiğinde aya! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ki, şüphesiz siz tabakadan tabakaya (halden hale) geçeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar kendilerine Kur’an okununca secde de etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Hayır! O kâfirler yalanlıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Halbuki Allah onların gizlediklerini çok iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Resulüm! Onlara acı azabı müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İman edip sâlih amel işleyenler başkadır. Onlar için bitip tükenmeyen bir mükâfat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster