1. Kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketli kıldığımız Mescidi Aksa’ya (Medine’ye), ayetlerimizi ona göstermemiz için, gece yürüyüşü yaptıran (Allah), bütün eksikliklerden noksanlıklardan uzaktır. O her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Musa’ya kitabı verdik ve o kitabı, İsrail oğullarına doğru yolu gösteren ve yalnızca benden başkasına güvenip dayanmayın diye, rehber yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Nuh ile beraber (gemide) taşıdığımız insanların soyundan gelenler içinde (Musa ya verdiğimiz kitabı) rehber yaptık. (Ataları Nuh) Gerçekten Rabbine çok şükreden bir kuldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kitapta İsrail oğullarına "Büyük ve güçlü bir hâkimiyetiniz olduğu halde, yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız" diye bildirmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Haber verdiğimiz iki vaatten ilkinin zamanı geldiğinde, bizim tarafımızdan, olağan üstü güçlere sahip kullarımızı sizin üzerinize göndermiş ve her tarafta evlerinize kadar sizi arayıp çıkarmışlardı. Bu gerçekleşmiş bir vaatti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Daha sonra tekrar sizin, önceki güçlü durumunuza gelmenizi sağladık ve size çokça mallar ve evlatlar vermek suretiyle, sayıca güçlü bir topluluk haline getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer güzel şeyler yaparsanız, kendiniz için yapmış olursunuz. Yok eğer kötülük yapmaya devam ederseniz, yaptığınız kötülük kendi aleyhinize olur. İkinci vaadimizin ikincisinin zamanı geldiğinde, yüzlerinizi yapılan kötülüklerden dolayı acılar içerisinde bıraksınlar ve daha önce girdikleri gibi Mescidlerinize girip, altını üstüne getirsinler (diye kullarımızı gönderdik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbinizin size merhamet etmesi umulur. Eğer siz (Allah’a karşı gelmekten) dönerseniz Bizde (size ceza vermekten) döneriz. Cehennemi inkârcılar için kalacak yer yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bu Kur’an, en sağlam olan doğru yola iletir ve doğru ve yararlı işler yapan inananları, yaptıklarının karşılığının daha büyük olacağını müjdeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ahiret gününe inanmayanlara gelince, onlar için can yakıcı azap hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnsan, şerli olanı, sanki hayırlı imiş gibi çağırıyor. İnsan çok acelecidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Geceyi ve gündüzü insan için alınacak iki ibret (ayet) sahnesi yaptık. Gecenin işareti olan karanlığı kaldırıp, Rabbinizin lütfundan sizin için hazırladığı nimetleri görerek arayıp bulmak ve yıllarınızın sayısını ve hesabını yapmanız için gündüzü de aydınlık yaptık. Biz her şeyi ayrıntılarına kadar açıkça anlatmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Biz her insanın yapıp ettiklerini bir liste halinde boynuna (kendi hesabına yazılmış olarak) dolarız. Kıyamet gününde de bu kayıtları çıkartırız ve basılmış kitap halinde eline alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İnsana "Yaşadığın hayatta yaptıklarının kayıtları olan bu kitabını oku. Bu gün kendin için, kendi hesabını verecek kadar gücün olacaktır" deriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim doğru yola girmişse, kendisi için girmiş olur. Kimde sapıklık yolunu tercih ederse, sapkınlığı yalnızca kendisine aittir. Hiçbir günahkar bir başka günahkarın yükünü yüklenmez. Biz bir topluma elçi göndermeden o topluma azap edecek değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz bir kasabayı yok etmek istediğimiz zaman, o kasabanın önde gelenlerine, o beldeyi fesat yuvası haline getirmelini emrederiz. O zaman, bozgunculuk yapanlara karşı, vaat ettiğimiz azap onların üzerine hak olur. Sonrada o toplumu darma dağın ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Nuh dan sonra gelen nice kasabaları yok ettik. Senin Rabbin kullarının günahlarından haberdar olan ve yaptıkları her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Kim yaptıklarının karşılığını acil olarak bu dünyada isterse, biz istediğimiz kimseye istediğimiz kadarını acilen veririz. Sonrada o kimse için cehennem hazırladık ve kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme girer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kimde yaptıklarının karşılığını ahirette almayı ister ve inanmış olarak, bütün çabasını kulluk için sarf ederse, onun çabalarının karşılığı memnuniyet içerisinde verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Rabbinin lütfu olan nimetlerini, yalnızca şunlara veya bunlar için değil, herkes için yeterince artırırız. Rabbinin nimetleri sınırlı değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Dikkat et, biz onların bir kısmını (rızık ve nimet olarak) diğer bir kısmından üstün tutup fazla verdik. Ahiret nimetlerinin derecesi daha büyük ve dünyada verilenlerden daha üstündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sakın ola ki Allah ile beraber başka ilahlar edinme. Yoksa kınanmış olarak yalnız başına (seninle kimse ilgilenmez) oturup kalırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah yalnızca kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza iyilik etmenizi ve senin yanında yaşlılık çağına biri veya her ikisi erişmiş ise, onlara öff bile dememeni, azarlamamanı ve onlara güzel sözlerle muamele etmeni emretmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlara merhamet kanatlarını açarak koru ve onlar için "Rabbim, onların küçükken beni şefkatle yetiştirip eğittikleri gibi, sende onlara şefkat ve merhamet et" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (Şunu unutmayın) Rabbiniz içinizden geçirdiğiniz her şeyi bilendir. Eğer siz yaptıklarınızı doğru olarak yaparsanız, Rabbiniz olan Allah kendisine yönelenleri bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yakın akrabalara haklarını, miskinlere (çalışamayacak duruma gelmişlere) ve yolda kalmışlara ihtiyaçlarını ver. Ama (ölçülü ol) saçıp savurma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Hoyratça saçıp savuranlar, şeytanlarla arkadaşlık edenlerdir. Şeytan ise Rabbinin nimetlerine karşı çok nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Eğer Rabbinin nimetlerinden rızık aramak zorunda kaldığında, o ihtiyaç sahipleriyle ilgilenemeyecek durumda olursan, o zaman onlara yumuşak ve gönül alıcı sözler söyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ellerini boynuna dolayıp cimrilik etme. Tamamen açıp da, saçıp savurma. Yoksa ihtiyaç içinde kalarak (kendini) kınayarak oturup kalırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Rabbin, dilediği kimseler için rızkını yayar, dilediği kimse içinde rızkını kısar. Çünkü O kullarının yaptığı her şeyden haberdar olup, onların yaptıklarını görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yoksulluk korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin. Sizi ve evlatlarınızın rızkını veren yalnızca biziz. Evlatlarınızı öldürmek çok büyük bir hatadır (günahtır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Zinaya yaklaşmayın, zira zina etmek çok çirkin davranış ve çok kötü bir yoldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Geçerli bir sebep olmadığı sürece, Allah’ın yasakladığı bir nefsi öldürmeyin. Kim zulme uğrayarak, haksız bir şekilde öldürülürse, Öldürülenin velisini onun hakkını almakta yetkili kıldık. Veli isteklerinde aşırı gitmesin. Çünkü kendiside (Allah dan) yardım görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yetimlerin mallarına yalnızca (haksızca onların mallarından istifade etmek için değil de) iyi niyetle yaklaşın. Erişkenlik çağına gelince ahitlerinize uyarak mallarını onlara geri verin. Zira verdiğiniz sözlerden (yaptığınız ahitlerden) sorumlusunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ölçtüğünüz zaman ölçülere tamı tamına uyun ve tarttığınızda da adaletli bir şekilde tam ve dosdoğru tartın. Bu şekilde ki aranızdaki uygulama, en güzel sonuçları verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Öğrenmediğin/bilmediğin bir işi yapmaya kalkma! Çünkü kulak, göz ve gönül; bunların hepsi ondan sorumlu olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yer yüzünde asla böbürlenerek yürüme. Zira sen, ne yer yüzünü yarabilir, nede boyca dağlara ulaşabilirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bu kötü davranışların tümü, Rabbinin katında hoş görülmeyen şeylerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bunlar Rabbinin sana vahy ettiği hükümlerdir. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Yoksa kovulmuş ve kınanmış olarak cehenneme atılırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Allah, oğulları sizin için seçip de, kızları da kendine dişiler mi edindi? Gerçekten siz çok büyük iddialar içeren sözler söylüyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Biz bu Kur’an da onlar anlasınlar diye, her türlü açıklamaları kullandık. Ama bu açıklamalar yalnızca onların nefretlerini artırıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Deki "Onların söyledikleri gibi, O nunla birlikte başka bir ilah olsaydı, o zaman arşın sahibine ulaşmak için bir yol ararlardı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Her türlü noksanlıklardan uzak ve yüce olan Allah, onların söylediklerinden çok yüce ve büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yedi gök, yer ve onların içinde olanlar, Allah’ı bütün eksikliklerden arındırırlar. Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı şanına layık bir şekilde överek onu anmasın. Ancak siz onların Rablerini tesbih edişlerini anlayamazsınız. Allah kullarına çok şefkatli ve bağışlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kur’an’ı okuduğunda, seninle ahiret gününe inanmayanların arasını ayıran, bir örtü çekeriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onların kalplerine, anlamalarını engelleyen bir örtü ve kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur’an da yalnızca Rabbini andığında, nefretle arkalarını dönüp giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onların seni dinledikleri zaman niçin dinlemek istediklerini biz çok iyi biliyoruz. Ayrıca onların kendi aralarında yaptıkları kulislerde, zalimlerin insanlara "Siz ancak sihire uğramış bir adama itaat ediyorsunuz" dediklerini de iyi biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara bak, sana nasıl misaller anlatıyorlar. Artık onlar doğrulardan sapmış olup, hakikate ulaşmak için kendilerine asla bir yol bulamayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onlar "Şimdi biz, kemik yığını olmuş ve toprağa karışmışken, yeni bir yaratılışla, yeniden mi diriltileceğiz?" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlara "İster taş olun ister demir olun. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. "Yahut, içinizden geçirdiğiniz büyüklükte bir yaratık olun" de. Sonra "Bizi eski halimize kim döndürecek" diyecekler. Deki "Sizi ilk defa yaratan, tekrar yaratacak. " Sonra başlarını sallayarak sana "Bu ne zaman olacak" derler. Onlara "Olması yakındır" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O gün sizi çağıracak ve sizde O nu överek çağrısına icabet edeceksiniz. Ayrıca (kabirlerde) çok az bir zaman kaldığınızı zannedeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Kullarıma deki "En güzel (en doğru) olanı konuşun. " Şüphesiz ki şeytan (konuşulanları çarpıtarak) kullarımın arasını ayırmak ister. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Rabbiniz sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder, dilerse size azap eder. Sen onlar üzerine vekil değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ayrıca Rabbin, göklerde ve yerde olan kimselerin hepsini en iyi bilendir. Biz, peygamberlerin (vahyin habercilerinin) bir kısmını diğer bir kısmından üstün tuttuk ve Davud’a içinde emirlerimizin bulunduğu sayfaları (zebur) verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Allah dan başka ilah olduğunu zannedenlere deki "Sizden Allah’ın verdiği zararı kaldırmaya veya değiştirmeye güçleri yetmeyecek olanları çağırın da, sizden bu zararları gidersinler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onların yardıma çağırdığı kimseler, Rablerinin rızasını istemek için vesile ararlar. Şimdi söyleyin, onlardan hangisi Allah dan korkarak, onun rahmetini ummaya daha yakındır. Rabbinin azabı, sakınılması gerekli olan bir cezadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Kıymet gününden önce nice yok ettiğimiz veya şiddetli bir şekilde azap ettiğimiz şehirler var. Bunların hepsi bir kitaba yazılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Mucizeleri göndermekten bizi alıkoyan şey, yalnızca daha önceki toplumların kendilerine gelen mucizeleri yalanlamasıdır. Semud kavmine sadece gözlemlemeleri için dişi deveyi vermiştik de onlar o deveye zulüm ederek boğazlamışlardı. Biz mucizeleri yalnızca korkutmak için göndeririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Biz sana "Rabbin insanları çepe çevre kuşatmıştır" demiştik. Sana gösterdiğimiz rüyayı ve lanetlenmiş ağacı, Kur’an da insanlar için fitne yaptık. Onları korkutuyoruz ama, onlara verilen haberler, yalnızca isyanlarını daha büyük bir oranda artırıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Biz meleklere Adem için (bana) secde edin demiştik ve İblis’in dışında, meleklerin hepsi secde ettiler. İblis "Topraktan yarattığın kişi için mi? secde edeceğim" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. "Benden daha üstün tuttuğun bu insanları görüyor musun? Eğer bana vereceğin cezayı kıyamet gününe kadar ertelersen, onların soyundan gelenlerin pek azı hariç, çoğunu kontrolüm altına alıp, onlara gem vuracağım (yöneteceğim)" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Rabbi "Defol git. Onlardan sana kim tabi olursa, muhakkak ki cehennem, yaptıklarınızın karşılığı olarak, en uygun cezanızdır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "Onlardan gücünün yettiklerine sesinle boyun eğdir veya atlarınla ve adamlarınla onları kendine özendir, mallara ve evlatlara onları (güçlerine) ortak et veya çeşitli vaatlerde bulun. Şeytan ancak insanlara gurur (aldanmayı) vaat eder. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. "Şüphesiz ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir yaptırım gücün (etkin) yoktur. Böyle olduğuna Rabbin kefil olarak yeter" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. O nun lütfundan yeryüzünde rızık aramanız için, gemileri denizlerde sizin için yüzdürüyor. Elbette ki O, size karşı çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Denizde size bir zarar dokunduğunda, Allah dan başka yalvardıklarınızın hepsi ortadan kaybolur. Allah sizi kurtarıp karaya çıkardığında, hemen yüz çevirirsiniz. İnsan nankördür Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Peki şimdi siz, Allah’ın sizi karanın içine gömmeyeceğinden, yahut üzerinize yok edici bir kasırga göndermeyeceğinden, güvende mi oldunuz? O zaman, asla kendinize sahip çıkacak birini bulamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yoksa Allah’ın sizi tekrar başka bir zamanda denize döndürüp, üzerinize şiddetli bir rüzgar fırtınası göndererek, inkar etmenizin karşılığında sizi suda boğmasından damı emin oldunuz? Sonra bizim yaptıklarımıza karşı kendinize arka çıkacak kimse bulamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ademoğluna hep cömert davrandık. Onları karada ve denizde biz taşıdık ve tertemiz rızıklarla onları rızıklandırdık. Yarattıklarımızdan pek çoğundan onları üstün tuttuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Hesap günü, bütün insanları önderleri ile huzura çağırırız. Kitabı sağ tarafından verilenler var ya, işte kitaplarını okuyanlar bunlardır. Asla onlar en ufak bir haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Kim burada (dünyada) kör ise, ahirette de kördür ve yolca da daha sapıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Sana vahy ettiğimizden başka sözleri, bizim adımıza uydurman için, neredeyse seni yanıltacaklardı. (Bizim adımıza yalan uydursaydın) O zamanda sana yakınlaşacaklardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Eğer biz seni desteklemeseydik, neredeyse az kaldı onların isteklerine uyacaktın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. (Onlara uyup da, bizim adımıza yalan uydursaydın) O zaman sana, hayatın ve ölümün bütün acılarını kat kat tattırırdık ve bize karşı kendine herhangi bir yardımcı da bulamazdın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. (Mekke de) Seni tedirgin edip, neredeyse bulunduğun yerden çıkaracaklardı. Eğer bunda muvaffak olsalardı, onlarda senden sonra çok az kalırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Senden önceki elçilerden gönderdiklerimize uygulanan sünnet (böyle). Bizim uygulamamızda (sünnetimizde) asla bir değişiklik bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Öğlen güneşinin zeval vaktinden, gece karanlığı basıncaya kadar ve sabah okunuşunda (vaktinde) namaz kıl, sabah okunuşu (sabah namazı) şahitlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Gecenin bir bölümünde sana mahsus olmak üzere kalkarak, Sana ait olmak üzere fazladan namaz kıl. Rabbinin seni, hoşa gidecek (övülecek yere) bir makama göndermesi umulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. (Dualarında) Deki "Rabbim beni doğruların gireceği yere koy ve doğruların çıktığı yerden beni de çıkart, katından beni güçlü bir yardımcı ile destekle. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Ve yine deki "Hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl (hak geldikten sonra) yok olup gitmeye mahkûmdur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Kur’an dan sana indirdiğimiz ayetler, inananlar için, (kalplerdeki hastalıklara) şifa ve rahmettir. Bu ayetler zalimlerin yalnızca ziyanını artırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. İnsanlara nimet verdiğimiz zaman, yüz çevirir ve yan çizer. Ona bir kötülük isabet ettiğinde hemen ümitsizliğe düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Deki "(Onların) Her birisi, kendi belirledikleri şekilde davranıyor. Sonra senin Rabbin, kimin doğru yolda olduğunu en iyi bilendir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Sana Ruh hakkında soru soruyorlar. Deki "Ruh (vahy edilen Kur’an) Rabbimin emrinden (vahy etmesiyle) meydana gelmektedir. (Vahyin indirilişi hakkında) Size az bir bilgi verilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Biz istersek sana vahyettiğimizi siler yok ederiz. Sende bizim bu yok etmemize karşı, kendine bir yardımcı (dayanak) bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Sana vahyettiğimiz Rabbinden bir rahmettir. Onun senin üzerindeki lütfu şüphesiz ki büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Deki "Bütün bildikleriniz (tanıdığınız insanlar) ve bilmediğiniz insanlar (cinler) bir araya toplansa ve bir kısmı diğer kısmına yardımcı da olsa, Onun (Kur’an’nın) benzerini meydana getiremezler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Biz bu Kur’an da insanlar için ihtiyacı olan her türlü misali anlattık. Ama yinede insanların pek çoğu kabul etmemekte direniyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. İnkar edenler "Sen yerden bizim için pınarlar fışkırtmadıkça, sana asla inanmayacağız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. "Veyahut senin, içinde hurma ağaçları ve üzüm bağları olan bir bahçen olup, aralarından nehirler akıtmadıkça. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. "Yahut bize söylediğin gibi, göğü parça parça üzerimize indirmedikçe veyahut ta Allah’ı ve melekleri karşımıza getirip dikmedikçe" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. "Veya senin altından bir evin olsun veyahut sen göğe çıkmalısın. Ancak, senin göğe çıktığına inanabilmemiz için, gökten bir kitap indirip, o kitabı biz alıp okumadıkça, sana inanacak değiliz" dediler. Deki "Allah bütün noksan sıfatlardan uzaktır. Ben bir insan elçiden başka bir şey değilim ki. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Doğru yolu gösteren kitap insanlara geldiğinde, onları o kitaba inanmaktan alıkoyan şey, "Allah insan bir elçi mi gönderdi?" demelerinden başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Onlara deki " Yeryüzünde yaşayıp gezen melekler olsaydı, bizde yer yüzüne gökten melek bir elçi indirirdik. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. "Benim Allah’ın elçisi oluğuma, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeterlidir. O kullarının yaptığı her şeyden haberdar olan ve onları hep görendir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Allah’ın gösterdiği yoldan giden kimse, işte en doğru yolda olan o dur. Kimde yoldan saparsa, artık o sapkın için, Allah dan başka koruyup gözeten kimseyi bulamazsın ve kıyamet günü onları yüzüstü bir şekilde kör, dilsiz ve sağır olarak bir araya toplarız. Onların sığınacak yerleri cehennemdir. Ateş ne zaman hafiflese, ateşini alevini artırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. İşte, bu cezanın sebebi, onların ayetlerimizi inkar edip kabullenmemeleri ve "Biz kemik yığını olup, toprağın içinde un ufak haline geldikten sonra, yeni bir yaratılışla mı yaratılacağız?" demelerindendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Onlar Allah’ın, gökleri ve yeri yarattığını ve kendilerinin bir benzerini yaratacak güçte olduğunu görmüyorlar mı? Allah böylelerine, zamanı kendisince bilinen bir vakte kadar süre vermiştir. Verilen bu süre, onların yalnızca inkarlarını artırıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Onlara deki "Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman tükenecek korkusuyla sımsıkı tutup, kimseye harcamazdınız. İnsan gerçekten gözü dar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Biz daha önce Musa’ya dokuz açıklayıcı ayet verdik. Bunu İsrail oğullarına sor. Musa kendisine verilen dokuz ayetle Firavuna gelince, Firavun "Kesinlikle ben senin, sihre uğramış birisi olduğunu zannediyorum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Musa Firavun’a "Bu ayetleri göklerin ve yerin Rabbinin indirdiğini elbetteki biliyorsun. Onun için Ey Firavun! Ben senin, mahv (helak) olacağını zannediyorum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Bundan sonra Firavun, İsrail oğullarını kendi topraklarında yok etmeye karar verdi. Bizde, Firavunu ve onunla beraber olanların tümünü suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Sonra İsrail oğullarına "Bu topraklar üzerine yerleşin. Bizim size vaat ettiğimiz son vaadimizin vakti gelince, sizi bir araya getireceğiz" demiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Biz onu (Tevrat’ı) hak üzere indirmiştik ve o (Kur’an) da hak olarak indi. Seni de yalnızca müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Senin bu Kur’an’ı insanlara yavaş yavaş acele etmeden okuman için, bölümlere ayırdık ve o şekilde (parça parça) indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. İnsanlara deki "Kur’an’ın bu şekilde indirildiğine, ister inanın, isterseniz inanmayın. "Bu Kur’an dan önce kendilerine ilim verilenlere Allah’ın ayetleri okunduğunda, hemen secdeye kapanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Sonra "Rabbimiz her türlü noksan sıfatlardan uzaktır. Rabbimizin vaat ettikleri mutlaka yerine gelecektir" derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Onlar yüzüstü ağlayarak secdeye kapandıklarında, Allah’a karşı saygıları da artardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Deki "İster Allah diye çağırın (dua edin), ister Rahman diye çağırın, aynıdır. Nasıl çağırırsanız çağırın, bütün güzel isimler ona aittir. Namazında (veya dua ederken) çok fazla sesini yükseltme, çokta fazla sesini kısma, ikisi arasında bir yol tut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Deki "Asla bir çocuk edinmeyen, mülkünde hiçbir ortağı bulunmayan ve düşkünlükten dolayı yönetiminde ve otoritesinde hiçbir yardımcı (veli) edinmeyen Allah, övülmeye layık olandır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster