1. Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sen de göreceksin, onlar da görecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hanginizde imiş o fitne ve cinnet. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O halde, yalanlayıcılara itaat etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şunların hiçbirine boyun eğme: Yemin edip duran aşağılık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Daima kusur arayıp kınayan, hep lâf götürüp getiren, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hayra engel olan, saldırgan, günahkâr, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kaba ve haşin, sonra da kötülükle damgalı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Mal ve oğulları var diye (böyle davranır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: «Eskilerin masalları» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yakında biz onu hortumunun (burnunun) üzerinden damgalayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Biz onlara da belâ verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İstisna da etmiyorlardı («inşaallah» demiyorlardı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Fakat onlar uyurken dolaşıcı bir belâ onu sardı da, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bahçe simsiyah kesiliverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Derken sabahleyin birbirlerine seslendiler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. «Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin» diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derken fırladılar, aralarında fısıldaşıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. «Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın» diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (Zanlarınca yoksulları) engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Fakat bahçeyi gördüklerinde: «Biz herhalde yanlış gelmişiz» dediler . Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. «Yok, biz mahrum edilmişiz.» (dediler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İçlerinde en makul olanı şöyle dedi: «Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. «Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zalimler imişiz.» (dediler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ardından suçu birbirlerine yüklemeye başladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yazıklar olsun bize, dediler, biz azgınlarmışız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ola ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Fakat bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Kuşkusuz korunanlar için de, Rableri katında nimetleri bol bahçeler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Neyiniz var, nasıl hüküm veriyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa size ait bir kitap var da onda mı okuyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O kitapta, «beğendiğiniz her şey sizindir» diye mi yazılı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa, «ne hükmederseniz mutlaka sizindir» diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sor bakalım onlara, içlerinden ona kefil hangisi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa ortakları mı var onların? Doğru iseler ortaklarını getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Oysa onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden derece derece azaba yaklaştıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yoksa onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rabbinin hükmüne sabret, balık sahibi gibi olma. Hani o öfkeye boğulmuş da nida etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı, elbette kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. O kafirler Kur’ân’ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi. Bir de durmuşlar «o bir deli» diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Halbuki o âlemler için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster