1. Nun. Kaleme ve onunla yazılanlara andolsun ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sen, nimeti sayesinde bir deli değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Doğrusu senin için tükenmeyen bir mükafat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Muhakkak ki sen; büyük bir ahlak üzerindesin Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hanginizin aklından zoru olduğunu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Muhakkak ki senin Rabbın; kendi yolundan sapanları çok iyi bilir. Ve O, hidayete erevleri de en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Öyleyse sen; yalanlayanlara uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar isterler ki; sen yumuşak davranasın da kendileri de yumuşaklık göstersinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sen; yemin edip duran, izzet-i nefsi bulunmayana uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Daima ayıplayan ve laf getirip götürene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Durmadan hayra engel olana, haddi aşana, çok günahkara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kaba, haşin ve bunlardan başka da kulağı kesik olana, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Mal ve oğullar sahibi olmuş diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ayetlerimiz ona okunduğu zaman; öncekilerin masalları, der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz, onun burnunu yakında yere sürteceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Biz; vaktiyle o bahçe sahiplerini denediğimiz gibi bunları da denedik. Hani sabah olunca; onu mutlaka devşireceklerine ve biçeceklerine yemin etmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bir istisna da yapmıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ama onlar, daha uykuda iken; Rabbının katından gönderilen bir salgın onu sardı da, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O, kupkuru kesildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sabah erken birbirlerine seslendiler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Mahsullerinizi devşirecekseniz erkence çıkın, diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve gizli gizli konuşarak yürüyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sakın bugün hiç bir yoksul çıkmasın karşınıza ve oraya girmesin, diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Güçleri yetermiş gibi erkenden gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onu gördüklerinde dediler ki: Herhalde biz yanlış geldik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Hayır, belki de biz mahrum bırakıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ortancaları dedi ki: Ben size demedim mi? Tesbih etmeli değil miydiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Dediler ki: Tesbih ederiz Seni Rabbımız, gerçekten biz, zalimlerden olmuşuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şimdi birbirlerini yermeye başladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dediler ki: Yazıklar olsun bize, doğrusu biz; azgınlardanmışız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Belki Rabbımız bize bundan daha iyisini verir. Doğrusu biz; artık Rabbımızdan dilemekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Azab işte böyledir. Fakat ahiret azabı elbet daha büyüktür. Keşki bilmiş olsalardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Muhakkak ki müttakiler için, Rabbları katında Naim cennetleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Biz; müslümanları suçlular gibi tutar mıyız hiç? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ne oluyor size, nasıl hükmediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa size mahsus bir kitab var da ondan mı okuyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Seçtikleriniz herhalde orada olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa kıyamet gününe kadar sürüp gidecek ahidler mi var aleyhimizde? Muhakkak ki hükmettikleriniz sizin olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sor onlara; hangisi bunu üzerine alacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını da getirsinler. Eğer sadıklardan iseler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün; baldırlar açılır ve secdeye çağrılırlar. Ama buna güç yetiremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gözleri dönmüş olarak, yğzlerini zillet bürür. Halbuki kendileri sapa sağlam oldukları vakit secdeye çağırılmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Bu sözü yalanlayanları Bana bırak. Biz; onları, kendilerinin bilmeyecekleri bir yönden derece derece azaba yaklaştıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ben; onlara mühlet veriyorum. Benim tuzağım muhakkak sağlamdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yoksa sen, onlardan bir ücret istiyorsun da ağır bir borç altında mı kalmışlardır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yoksa gayb kendilerinin katında mıdır da ondan yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sen; Rabbının hükmüne sabret ve balık sahibi gibi olma. Hani o; gamla dolu olarak, Rabbına seslenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Rabbının katında ona bir nimet erişmiş olmasaydı; mutlaka o, kınanmış olarak çıplak bir yere atılacaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Rabbı, onu seçti de salihlerden kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Doğrusu o küfredenler, zikri işittiklerinde, az kalsın seni gözleriyle yiyeceklerdi. Ve o, mutlaka bir delidir, diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Halbuki o, alemler için öğütten başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster