فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ
Fi mak’adi sıdkın ınde melikim muktedir
Kelime
Anlamı
Kökü
فِي
مَقْعَدِ
koltuklarındadırlar
صِدْقٍ
doğruluk
عِنْدَ
huzurunda
مَلِيكٍ
padişahın
مُقْتَدِرٍ
güçlü

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Gerçeklik makamında, çok kudretli bir büyük padişah katında.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Güçlü hükümdarın katında güvenli bir konutta ağırlanacaklardır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Güçlü ve Yüce Allah’ın huzurunda hak meclisindedirler.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Melik-i Muktedir’in kuvveleriyle hakikati yaşam boyutundadırlar!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Çok güçlü, geniş mülk sahibi (Allah)’ın huzurunda doğruluk makamındadırlar.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Çok kudretli, mülkünün sonu olmayan (Allah)ın yanında doğruluk makamındadırlar.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Rıza gösterilen bir yerde... Kudretine nihayet olmıyan bir Melek’in (her şeye hakim bulunan Allah Tealâ’nın) huzurunda...

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Güçlü ve Yüce Allah`ın huzurunda, hak meclisindedirler/doğruluk makamındadırlar.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (54-55) Allah’a karsi gelmekten sakinanlar, guclu hukumdarin katinda, yuksek bir derecede, cennetlerde ferahlik ve aydinlik icindedirler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Doğruluk makamında kuvvetli kudretli hükümdarın yanındadırlar.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Onlar,) çok kudretli, mülkünün sonu olmayan Allah`ın yanında doğruluk makamındadırlar.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (54-55) Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarında, güçlü ve Yüce Allah’ın huzurunda hak meclisindedirler.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Güçlü Yönetici yanında onurlu makamlardadırlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Güçlü padişahın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Güçlü hükümdarın katında güvenli bir konutta ağırlanacaklardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Çok kudretli, mülkünün sonu olmayan (Tanrı)nın yanında doğruluk makamındadırlar.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Sıdk meclisinde, gayet muktedir bir melikin yanındadırlar.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Hak meclisinde (ve) kudret saahibi, mülkü çok yüce olan (Allah) ın yanındadırlar.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (54-55) Şübhesiz ki takvâ sâhibleri, Cennetlerde ve ırmaklar(ın kenarın)da, bir doğruluk ikametgâhında, Muktedir (herşeye kudreti yeten) bir Melîk`in (Allah`ın) huzûrundadırlar.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Doğruluk makamında, güçlü bir hükümdarın katındadırlar.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Her şeyin sahibi ve her şeye gücü yeten (Allah’ın) yanında, kendileri için vaat edilmiş (doğruların oturacağı) doğruluk makamlarında otururlar.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Kudret Sahibi Melik’in huzurunda, sadıklar makamındadır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Doğruluk makamında, güçlü bir hükümdarın katındadırlar.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  her şeyin belirleyicisi olan Kudret Sahibi’nin huzurunda, (saf) gerçeğin tahtı üzerinde...

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  sadakat tahtında... sonsuz hükümranlık ve iktidar sahibinin yüce huzurunda...

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Bir doğruluk ikametgâhında, gâyet kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda (bulunacaklardır).

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Onlar sıdk makamında, kudret ve kuvvet sahibi hükümdarın huzurundadırlar.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Doğruluk makamında, sonsuz kudreti olan muktedir bir hükümdarın huzurunda.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Güçlü hükümdarın katında güvenli bir konutta ağırlanacaklardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Son derece kuvvetli o Hükümdarın, hak ve dürüstlük meclisinde yerlerini alırlar.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Güçlü pâdişâhın huzûrunda doğruluk koltuklarında (memnunluk içinde)dirler.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Doğruluk makamında, tüm gücü elinde bulunduran bir hükümdarın yanındadırlar.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Oldukça kudretli, mülkünün sonu olmayan (Allah)’ın yanında doğruluk makamındadırlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Güçlü bir padişahın/bir Melîk’in katında, özü sözü birlere has oturma yerlerinde...

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  In an Assembly of Truth, in the Presence of a Sovereign Omnipotent.