1. O şiddetli bir gürültüyle gelip çatacak, yürekleri koparacak felâket. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir o şiddetli bir gürültüyle gelip çatacak, yürekleri kopacak felâket? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve ne bildirdi sana, nedir o şiddetli bir gürültüyle gelip çatacak, yürekleri koparacak felâket? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O gün, insanlar, kendilerini ateşlere atan, dağılıp uçuşan pervanelere benzerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve dağlar, atılmış renkli pamuklara döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Artık kimin ki terâzilerindeki tartısı ağır gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O, hoşnut, râzı bir geçimdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve fakat kimin ki terâzilerdeki tartısı hafif gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onun, ana kucağı gibi sığınacak yeri, ana yurdu, cehennem uçurumudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve ne bildirdi sana, nedir cehennem uçurumu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O, pek kızgın bir ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster