1. El Karia! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ne dehşet verici olaydır el Karia! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. El Karia’yı bilir misin nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O süreçte insanlar, yayılmış (ateşe koşan) pervaneler gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dağlar (gibi benlikler), dağılmış renkli yün gibi (yumuşamış, alı al moru mor) olur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (İşte o süreçte) kimin getirisi ağır basarsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O, razı (olduğu) bir yaşayış içindedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ama kimin de getirisi hafif kalırsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onun anası, Haviye’dir (çok derin bir çukur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onun ne olduğunu bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (O) yakıcılığı pik noktasında, ateştir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster