1. Dehsetle sarsacak olan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir o dehşetle sarsacak olan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sen o dehşetle sarsacak olanın ne olduğunu bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O gün insanlar yayılmış pervaneler gibi olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Artık kimin tartıları ağır gelirse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İşte o hoşnut edici bir hayat içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kimin de tartıları hafif gelirse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onun anası Haviye’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sen onun ne olduğunu bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kızgın bir ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster