1. Şiddetle çalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir o şiddetle çalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O şiddetle çalanın ne olduğunu bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O gün insanlar, darmadağınık pervaneler gibi olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dağlar da atılmış yün gibi olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O zaman kimin tartıları ağır gelirse; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Artık o, hoşnut olunan bir hayat içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Fakat kimin de tartıları hafif gelirse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Artık onun da anası Hâviye’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onun ne olduğunu bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kızgın bir ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster