1. Ah! Apansız (gelen) bir bela!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ne korkunçtur apansız (gelen) bela! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bilir misin nedir, nasıl olacaktır o apansız bela? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (O,) insanların şaşkın vaziyette uçuşan pervanelere benzeyeceği Gün, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ve dağların yumuşak yün topaklarını andıracağı Gün (vuku bulacaktır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O zaman, (iyiliklerinin) tartısı ağır basan Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. kendisini mutlu bir hayat içinde bulacak; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. tartısı hafif gelen ise Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. bir uçurumun girdabına sürüklenecektir.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bilir misin nedir o (uçurum)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Dağlayan bir ateş!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster