1. O çarpacak olan felaket. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O çarpacak olan felaket, nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O çarpacak olan felaketin ne olduğunu sana ne bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bir günde ki nâs çırpınıp dağılacak pervaneler gibi olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kimin tartıları ağır gelirse. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İşte o, hoşnut (olacağı) bir yaşayıştadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Fakat kimin tartıları hafif olursa. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onun anası (sığınacağı yer) Hâviye’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Haviye’nin ne olduğunu sana ne şey bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (O) Çok kızgın bir ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster