1. Çarpacak olan felâket! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir o çarpacak olan felâket? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O çarpacak olan felâketin ne olduğunu bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O gün insanlar ateşe çarpıp dökülen pervaneler gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dağlar atılmış renkli yün gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kimin tartıları ağır gelirse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O hoş bir hayat içinde olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kimin de tartıları hafif gelirse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onların anası (varacakları yer) Hâviye’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hâviye’nin ne olduğunu sen bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O kızgın bir ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster