1. Andolsun kıyamet gününe. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve andolsun kendi kendini kınayıp duran pişmanlık çeken kişiye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsan, onu tekrar diriltip kemiklerini yeniden bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır, kesinlikle değil. Kemiklerini parmak uçlarına varıncaya kadar bütün özellikleriyle yeniden meydana getirmeye gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayır, insan ileride olacak olan kıyameti yalanlamak ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Şu kıyamet günü ne zaman gelecekmiş?" diye sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gözler hayretten kamaşıp şaşırdığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ay tutulup kapkara kesildiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Güneş ve ay her ikisi birden yokluğa sürüklendiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. o gün insan haykırarak "Eyvah kaçacak yer nerede?" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, o gün kaçacak ve sığınılacak yer bulunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O gün varıp durulacak tek yer Rabbinin huzurudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün insanın yapıp öne sürdüğü veya yapmayıp geri bıraktığı iyilik ve kötülük herşey kendisine bildirilmiş olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hakikatte insan kendi kendine karşı bir şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mazeretler bulup kendi yaptıklarını gizlemeye çalışsa bile. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ey peygamber! Sana inen vahyi acele belleyip ezberlemek için dilini kıpırdatma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Çünkü O’nu senin kalbine yerleştirmek ve gerektiğinde okutturmak bizim işimizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O halde biz O’nu Cebrâil’in diliyle okuduğumuzda sen de O’nun okuyuşunu izleyerek O’na uy. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O’nu anlatıp bildirmekte şüphesiz bize düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hayır, siz dünya hayatının geçici, geçip giden şeylerini seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ama öteki dünyayı ve hesap gününü hiç düşünmüyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bazı yüzler o gün mutlulukla parlayacak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Rablerine bakarken. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Nice yüzler var o gün asık ve kararmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kendisine, belini bükecek işlerin yapılacağını anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayır, can boğaza gelip köprücük kemiklerine gelip dayanınca, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Bunu tedavi edebilecek kim vardır?" diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ölecek kişi kendisi de bilir ki, bu ayrılma vaktidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bacak bacağa dolaşıp kımıldayamayacak hale geldi mi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. işte o zaman gidişinin Rabbine olduğunu hisseder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Artık son pişmanlık fayda vermez. Çünkü yaşadığı sürece hakikati kabul etmedi ve ne bir sadaka verdi ve ne de namaz kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Tam tersine gerçekleri yalanladı ve ondan uzak durdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sonrada çalım sata sata kendi taraftarlarına gitmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yazıklar olsun sana, yazıklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Sonra yine yazıklar olsun sana, yazıklar. Sen bu azaba çok daha layıksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsan başıboş bırakılacağını ve dilediği gibi hareket edebileceğini mi sanır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O bir zamanlar sadece akıtılan bir meni damlası değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonra bir kan pıhtısı oldu da Allah onu yaratıp biçimlendirerek düzene koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Derken ondan erkek ve dişi çiftler meydana getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Artık bunları yapanın ölüyü diriltmeye gücü yetmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster