1. Hayır. Kıyamet gününe yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yine hayır. Sürekli kendini kınayan nefse yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsan, bizim kendisinin kemiklerini biraraya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Evet. Onun parmak uçlarını bile derlemeye güç yetiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Doğrusu insan önündeki (ömrü)nü de kötülükler işleyerek geçirmek ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ’Kıyamet günü ne zaman?’ diye sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ama göz kamaştığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ay tutulduğu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Güneş ve ay birleştirildiği zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ’Kaçacak yer nerede?’ der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır. Hiçbir sığınak yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O gün varılıp durulacak yer Rabbinin huzurudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İnsana o gün neyi öne sürdüğü ve neyi geri bıraktığı haber verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hakikatte insan kendi kendine karşı bir şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mazeretlerini ortaya atsa bile. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onu (sana vahyedileni) acele ile (kavrayıp ezberlemek) için, (Cebrail tamamını sana vahyetmeden) onunla beraber dilini oynatma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz onu (kalbinde) toplamak ve onu (sana) okutmak bize düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şu halde biz onu okuduğumuzda sen onun okunuşuna uy. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonra onu açıklamak da bizim üzerimizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hayır. Doğrusu siz peşin olanı (dünyayı) seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ahireti ise bırakıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüzler var ki, o gün parıldar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Rabbine bakar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yüzler de var ki, o gün asıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kendisine bel kemiğini kıracak bir uygulamada bulunulacağını anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayır. Ne zaman ki, (can) köprücük kemiklerine dayanır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ’Kim efsun yapar?’ denir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O (can çekişen kişi) de bunun ayrılık zamanı olduğunu anlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve bacak bacağa dolaşır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte o gün gidiş ancak Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (O) ne (peygamberi) doğruladı, ne de namaz kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ancak yalanladı ve yüz çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sonra da çalım satarak ailesine gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (Azap ve helak) sana layıktır, sana layık olan işte budur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Sonra sana layık olan (yine azap ve helaktir), yine senin layığın budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O akıtılan meniden bir nutfe değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonra bir alaka (embriyo) oldu. Derken (Allah onu) yarattı ve düzgün bir şekle soktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Sonuçta ondan erkek ve dişi iki tür var etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bütün bunları yapan, ölüleri diriltmeğe güç yetiremez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster