1. Kıyamet gününe yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse de yemin ederim (ki muhakkak öldükten sonra diriltilip hesaba çekileceksiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsan, kemiklerini yeniden bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır, onun parmaklarını/parmak uçlarını bile yeniden yapılandırmaya gücümüz vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Fakat insan (günah işlemek için) önünü (geleceğini, kıyameti, hesap gününü) yalanlamak ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. “O kıyamet günü ne zaman?” diye sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-9) Gözler korkudan şimşek çaktığı, ay tutulduğu ve güneş ile ay bir araya getirildiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-9) Gözler korkudan şimşek çaktığı, ay tutulduğu ve güneş ile ay bir araya getirildiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (7-9) Gözler korkudan şimşek çaktığı, ay tutulduğu ve güneş ile ay bir araya getirildiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O gün insan: “Kaçacak yer yok mu?” der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, (o günün dehşetinden kurtulmak için) sığınılacak hiçbir yer yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve (yapmak zorunda olduğu halde yapmayıp) geri bıraktığı şeyler haber verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15) Aslında insan birtakım mazeretler ileri sürse de kendi nefsine (yaptıklarına) karşı şahit olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-15) Aslında insan birtakım mazeretler ileri sürse de kendi nefsine (yaptıklarına) karşı şahit olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Ey Muhammed!) Cebrail sana Kur`an`ı okurken, acele edip onun söylediklerini tekrarlama! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz onu (kalbine) yerleştirmek ve (gerektiğinde sana) okutmak bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O halde, biz onu okuduğumuz zaman, sen de onun okunuşunu takip et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (20-21) Hayır; (Ey insanlar!) Sizler şu kısa süreli dünyayı seviyorsunuz da ahireti gözardı ediyorsunuz (onu kazanmak için çalışmıyorsunuz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve ahireti terkediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (22-23) O gün birtakım yüzler Rablerin(in cemalin)e bakıp parlayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (22-23) O gün birtakım yüzler Rablerin(in cemalin)e bakıp parlayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (24-25) O gün birtakım yüzler de asık olacak. Çünkü (onlar) bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (24-25) O gün birtakım yüzler de asık olacak. Çünkü (onlar) bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (26-27) Hayır; can, köprücük kemiğine gelip dayandığı zaman: “Son müdahaleyi yapacak kim (tedavi edecek ve ömrü uzatacak biri var mı?)” denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (26-27) Hayır; can, köprücük kemiğine gelip dayandığı zaman: “Son müdahaleyi yapacak kim (tedavi edecek ve ömrü uzatacak biri var mı?)” denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (28-29) Artık (dünyaya veda etmek için sırası gelen) ayrılma vaktinin geldiğini anlar ve (ölüm heyecanıyla) bacaklar(ı) birbirine dolaşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (28-29) Artık (dünyaya veda etmek için sırası gelen) ayrılma vaktinin geldiğini anlar ve (ölüm heyecanıyla) bacaklar(ı) birbirine dolaşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün yalnız Rabbine doğru sevkiyat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (31-33) İşte o, ne samimi inanıp tasdik etti ne de namaz kıldı. Ancak (Hak adına her şeyi) yalanladı ve (itaat etmekten) yüz çevirdi. Sonra da böbürlenerek ailesine gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (31-33) İşte o, ne samimi inanıp tasdik etti ne de namaz kıldı. Ancak (Hak adına her şeyi) yalanladı ve (itaat etmekten) yüz çevirdi. Sonra da böbürlenerek ailesine gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. sonra çalım satarak aşiretine sığındı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Azap olsun sana, sana azap gerek! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yine azap olsun sana, (sana) azap gerek! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O, (döl yatağına) akıtılan meninin içinden bir nutfe (sperm) değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonra bu, bir “alaka” oldu (embriyoya dönüştü). Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Sonra ondan erkek ve dişi çiftler türetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Peki, (bunları yapan) Allah`ın, ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster