1. Diriliş Gününe and içerim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sürekli özeleştiride bulunan kişiye and içerim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsan, kemiklerini bir araya toplayamayız mı sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Evet; parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Doğrusu, insan her şeyin önüne sergilenmesini ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Diriliş Günü ne zaman?" diye sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gözün kamaştığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ayın tutulduğu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve güneş ile ay bir araya toplandığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O gün insanoğlu, "Kaçacak yer nerede?" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, bir sığınak yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O gün son durak Efendinin huzurudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün insana, yapıp yapmadığı her şey haber verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Doğrusu, insan kendi kendisine tanıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Birtakım özürler ortaya atsa da… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onu aceleye getirip dilini oynatma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu toplamak da okutmak da bize düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşunu izle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonra, onu açıklamak da bizim görevimizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ne var ki, siz geçici (dünyayı) seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ahireti ise önemsemiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O gün bazı yüzler parlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Efendisine bakar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O gün bazı yüzler de vardır ki asıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Belkemiğinin kırılacağının endişesi içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Doğrusu, (nefis) boğaza dayandığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve, "Çare bulan var mı?" dendiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bunun artık o ayrılık zamanı olduğunu anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bacakları birbirine dolaşmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün sevk Efendisine doğrudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. O ne doğruladı, ne de destekledi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Fakat yalanladı ve yüz çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sonra çalım satarak ailesine gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Sen bunu haketmişsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gerçekten sen bunu haketmiş bulunuyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Dökülen meniden bir sperm değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve bir embriyoya dönüştükten sonra O yaratıp biçim verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve ondan erkek ve dişi olmak üzere iki çift yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bunları yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster