1. (Hakıykat, kâfirlerin inkâr etdiği gibi değildir). Kıyamet gününe andederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Hayır, hakıykat öyle değildir). Kendisini alabildiğine kınayan nefse yemîn ederim (ki siz öldükden sonra mutlakaa dirileceksiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsan zanneder mi ki her halde biz onun kemiklerini toplayıb bir araya getirmeyeceğiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Evet, biz parmak uçlarını bile derleyib iade etmiye kaadiriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Fakat insan, önündeki (o kıyameti) yalanlamak diler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. «Kıyamet günü (de) ne zaman (mış» diye) sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-8-9) İşte göz (hayret ve dehşetle) kamaşdığı, ay tutul (ub karardığı, güneşle ay bir araya getirildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-8-9) İşte göz (hayret ve dehşetle) kamaşdığı, ay tutul (ub karardığı, güneşle ay bir araya getirildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (7-8-9) İşte göz (hayret ve dehşetle) kamaşdığı, ay tutul (ub karardığı, güneşle ay bir araya getirildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Evet) o gün insan «Kaçış nereye?» diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, hiçbir sığınak yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O gün herkesin (varıb) duracağı yer ancak Rabbin (in huzuuru) dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün insana, önden yolladığı şeyler (amel ve hareketler) le geri bırakdığı (ne varsa, hepsi) haber verilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Daha doğrusu insan (bizzat) kendisine karşı bir şâhiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Velev ki o, (bütün) ma’ziretlerini (meydana) atmış olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onu acele (kavrayıb ezber) etmen için (Cebrâîl vahyi iyice bitirmeden) dilini onunla depretme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu (göğsünde) toplamak, onu (dilinde akıtıb) okutmak şübhesiz bize âiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Öyleyse biz onu okuduğumuz vakit sen onun kıraatine uy. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonra onu açıklamak da hakıykat bize âiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yok yok, siz çarçabuk geçen (bu dünyây) i seversiniz., Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Âhireti bırakırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüzler (vardır) o gün ter-ü tazedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Rablerine bakacakdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yüzler (vardır), o gün burtarıkdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Anlar ki kendisine bel kemiklerini kıracak çok belâ (lı bir iş) yapılacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gözünüzü açın, (can) köprücük kemiğine bir dayandığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. «Tedâvî edebilecek kim?» denildi (denilecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve (can çekişen) hakıykî bir ayrılış olduğunu anladı (anlayacak). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bacak da bacağa dolaşdı mı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün sevk (ıyyât) yalınız Rabbinedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İşte o, (peygamberi ve Kur’ânı) tasdıyk etmemiş, namaz da kılmamış, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. fakat (üstelik Kur’ânı) yalanlamış, (îmâna) arkasını dönmüş, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. sonra da çalım sata sata yürüyerek ehline gitmişdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (Hoşlanmadığın herşey) sana yaklaş (ıb çat) sın. Çünkü (sen buna başkalarından daha çok) lâyıksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yine (hoşlanmadığın herşey) sana yaklaş (ıb çat) sın. Zîrâ (sen buna başkalarından daha çok) lâyıksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsan, kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O, (döl yatağına) dökülen meniden bir damla su değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonra o (menî) bir kan pıhtısı olmuş, derken (Allah, onu) insan biçimine koyub yaratmış, (uzuvlarını) düzenlemişdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hulâsa, ondan erkek, dişi iki sınıf çıkarmışdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (Bütün bunları yapan Allah) ölüleri tekrar diriltmiye kaadir değil midir? (Elbette kaadirdir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster