1. Kıyamet gününe yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedamet çeken nefse yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsan zanneder mi ki Biz; onun kemiklerini bir araya toplayamayız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Evet, Biz parmak uçlarını bile düzeltmeye kadiriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Fakat insan, önündekini yalanlamak ister de; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kıyamet günü de ne zamanmış? diye sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göz kamaştığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ay tutulduğunda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Güneş ve ay bir araya getirildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O gün, insan; kaçacak yer nerede? der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, hiç bir sığınak yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O gün, herkesin duracağı yer, ancak Rabbının huzurudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün, önde ve sonda ne yaptıysa insana bildirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Daha doğrusu insan, kendi kendinin şahididir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ma’zeretlerini sayıp dökse de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onu acele etmen için dilini onunla beraber oynatma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz onu toplamak ve okutmak Bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Öyleyse Biz, onu okuduğumuz vakit; sen, onun okunuşunu dinle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonra şüphesiz onu açıklamak da Bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hayır, bilakis siz, çabuk geçeni seversiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve ahireti bırakırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bir takım yüzler o gün parlayacak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Rabblarına bakacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bir takım yüzler de asıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Belkemiğinin kırılacağını anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Dikkat edin, köprücük kemiğine bir dayandığı zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çare bulacak kim? denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve ayrılık vaktinin geldiğini anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bacak da bacağa dolaşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün; sevk, yalnız Rabbınadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Tasdik etmemişti, namaz da kılmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Fakat yalanlamış, yüz çevirmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sonra da salına salına kendinden yana olanlara gitmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yazıklar olsun sana, yazıklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yine yazıklar olsun sana, yazıklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O, akıtılan bir meni damlası değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonra kan pıhtısı olmuş; sonra, onu insan biçimine koyup yaratmış ve düzeltmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve ondan erkek, dişi iki cins yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şimdi O; ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster