1. (1-2) Yok; Kıyamet gününe yemin ederim. Yok; melâmet duyan nefse de yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Yok; Kıyamet gününe yemin ederim. Yok; melâmet duyan nefse de yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsan, sanır mı ki onun kemiklerini her halde bir araya toplamayacağız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Evet... Parmaklarının uçlarını da düzeltmeye kâdirleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Fakat insan diler ki ilerisinde de isyana devam etsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Sorar ki Kıyamet günü ne zamandır? Artık o zaman ki, göz kamaşmış bir halde bulunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Sorar ki Kıyamet günü ne zamandır? Artık o zaman ki, göz kamaşmış bir halde bulunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Ve ay tutulmuş olur. Ve güneş ile ay toplatılmış bulunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Ve ay tutulmuş olur. Ve güneş ile ay toplatılmış bulunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-11) O gün insan der ki: «Kaçacak yer nerede?» Hayır. Hiçbir sığınacak yer yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-11) O gün insan der ki: «Kaçacak yer nerede?» Hayır. Hiçbir sığınacak yer yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O günde durulacak makam, Rabbin tarafından tayin edilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) O gün insana ileri götürmüş olduğu şeyler ile geriye bırakmış olduğu şeyler haber verilecektir. Doğrusu insan kendi şahsı aleyhine bir hüccetir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) O gün insana ileri götürmüş olduğu şeyler ile geriye bırakmış olduğu şeyler haber verilecektir. Doğrusu insan kendi şahsı aleyhine bir hüccetir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Velev ki, mazeretlerini ortaya atmış bulunsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (16-17) Onu (Kur’an’ı) acele ahzedesin diye onunla dilini kımıldatma. Şüphe yok ki, onu toplamak da, onu okutmak da Bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (16-17) Onu (Kur’an’ı) acele ahzedesin diye onunla dilini kımıldatma. Şüphe yok ki, onu toplamak da, onu okutmak da Bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İmdi onu Biz okuyunca artık sen onun kıraatine tâbi ol! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonra şüphe yok ki onun açıklanması da Bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (20-21) Yok, yok. Siz acele olanı seversiniz. Ve ahireti bırakıverirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (20-21) Yok, yok. Siz acele olanı seversiniz. Ve ahireti bırakıverirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (22-23) O günde birtakım yüzler parıldanıcıdır. Rablerine nazar edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (22-23) O günde birtakım yüzler parıldanıcıdır. Rablerine nazar edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bir kısım yüzler de o gün pek ekşi bir haldedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (25-26) Sanır ki, ona arka kemiklerini kıracak bir muamele yapılacaktır. Hayır hayır... Vaktâ ki (can) boyun halkasının kemiklerine kavuşur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (25-26) Sanır ki, ona arka kemiklerini kıracak bir muamele yapılacaktır. Hayır hayır... Vaktâ ki (can) boyun halkasının kemiklerine kavuşur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve denilmiş olur ki: «Tedavi edebilecek kim var?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve onun şüphesiz bir ayrılış olduğunu sanmış bulunacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (29-30) Ve bacak da bacağa dolaşmış olacaktır. O günde sevk olunmak yalnız Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (29-30) Ve bacak da bacağa dolaşmış olacaktır. O günde sevk olunmak yalnız Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (31-32) Fakat ne tasdik etti ve ne de namaz kıldı. Velâkin tekzîp etti ve yüz çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (31-32) Fakat ne tasdik etti ve ne de namaz kıldı. Velâkin tekzîp etti ve yüz çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sonra da ailesinin yanına böbürlene böbürlene gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Vay sana! Vay sana! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (35-36) Sonra yine vay sana! Vay sana. İnsan sanır mı ki, başıboş bırakılacaktır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (35-36) Sonra yine vay sana! Vay sana. İnsan sanır mı ki, başıboş bırakılacaktır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (37-38) O dökülen meniden bir damla su değil mi idi? Sonra bir kan pıhtısı oldu, artık (Allah onu) yarattı, sonra da (azasını) düzeltti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (37-38) O dökülen meniden bir damla su değil mi idi? Sonra bir kan pıhtısı oldu, artık (Allah onu) yarattı, sonra da (azasını) düzeltti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (39-40) Sonra ondan erkek ve dişi iki sınıf (var) kıldı. Artık o (Hâlık-ı Azîm) ölüleri diriltmeye kâdir değil midir? (Elbette kâdirdir) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (39-40) Sonra ondan erkek ve dişi iki sınıf (var) kıldı. Artık o (Hâlık-ı Azîm) ölüleri diriltmeye kâdir değil midir? (Elbette kâdirdir) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster