ش د د (ŞDD) kökü Kur'an'da 102 kere geçmektedir.
Ayet
Kelime
Anlamı
أَشَدُّ
daha da
أَشَدِّ
en şiddetlisine
أَشَدُّ
en çok
شَدِيدُ
şiddetlidir
أَشَدُّ
daha kötüdür
شَدِيدُ
şiddetlidir
أَشَدَّ
daha kuvvetli
شَدِيدُ
çetindir
شَدِيدٌ
çetin
شَدِيدُ
çetindir
شَدِيدًا
şiddetli
وَأَشَدَّ
ve daha sağlam
أَشَدَّ
daha fazla
أَشَدُّ
daha güçlüdür
وَأَشَدُّ
ve daha çetindir
شَدِيدُ
çetindir
أَشَدَّ
en yaman
شَدِيدُ
çetindir
شَدِيدٌ
çetin
أَشُدَّهُ
erginlik çağına
شَدِيدًا
şiddetli
شَدِيدُ
çetin olur
شَدِيدُ
çetindir
شَدِيدُ
çetindir
شَدِيدُ
çetindir
أَشَدَّ
daha yaman
أَشَدُّ
daha
أَشَدُّ
daha yamandır
الشَّدِيدَ
şiddetli
وَاشْدُدْ
ve bağla
شَدِيدٍ
sağlam
شَدِيدٌ
pek şiddetlidir
أَشُدَّهُ
kuvvetli çağına
شِدَادٌ
zorlu (yıl)
لَشَدِيدُ
pek çetindir
شَدِيدُ
pek çetindir
شَدِيدٍ
çetin
لَشَدِيدٌ
pek çetindir
اشْتَدَّتْ
savurduğu
شَدِيدٍ
çok güçlü
أَشُدَّهُ
erişinceye
شَدِيدًا
şiddetli bir
شَدِيدًا
şiddetli
أَشُدَّهُمَا
güçlü çağlarına
أَشَدُّ
en çok
اشْدُدْ
kuvvetlendir
أَشَدُّ
daha çetinmiş
أَشَدُّ
daha çetindir
شَدِيدٌ
şiddetlidir
أَشُدَّكُمْ
güçlerinize
شَدِيدٍ
şiddetli
شَدِيدًا
çetin
شَدِيدٍ
yaman
أَشُدَّهُ
güçlü çağına
سَنَشُدُّ
kuvvetlendireceğiz
أَشَدُّ
daha güçlü
أَشَدَّ
daha güçlü
شَدِيدًا
şiddetli
شَدِيدٍ
çetin
شَدِيدٌ
çetin
شَدِيدٌ
çetin
أَشَدَّ
daha güçlü
أَشَدُّ
daha çetin
وَشَدَدْنَا
güçlendirmiştik
شَدِيدٌ
çetin
شَدِيدِ
çetin olandır
أَشَدَّ
daha üstün
شَدِيدُ
çetin olandır
أَشَدَّ
en çetinine
أَشُدَّكُمْ
güçlü çağınıza
وَأَشَدَّ
ve daha şiddetli
أَشَدُّ
daha şiddetli
أَشَدُّ
daha güçlüdür
شَدِيدًا
şiddetli
شَدِيدٌ
şiddetli
شَدِيدٌ
çetin
أَشَدَّ
daha güçlü olanı
أَشُدَّهُ
güçlü çağına
فَشُدُّوا
sıkıca bağlayın
أَشَدُّ
daha şiddetliydi
شَدِيدٍ
çok kuvvetli
أَشِدَّاءُ
katı
الشَّدِيدِ
çetin
أَشَدُّ
daha kuvvetli idi
شَدِيدُ
mühtiş olan
شَدِيدٌ
çetin
شَدِيدٌ
büyük
شَدِيدًا
çetin
شَدِيدُ
çetindir
شَدِيدُ
şiddetlidir
أَشَدُّ
fazladır
شَدِيدٌ
şiddetli
شَدِيدًا
çetin
شَدِيدًا
şiddetli
شِدَادٌ
şiddetli
شَدِيدًا
kuvvetli
أَشَدُّ
daha
وَشَدَدْنَا
ve sıkıca bağladık
شِدَادًا
sağlam
أَشَدُّ
daha çetinsiniz
لَشَدِيدٌ
şiddetlidir
لَشَدِيدٌ
aşırı düşkündür