1. Kureyş (kabilesi, güven ve barış antlaşmalarından faydalanıp sefere) alıştırıldığı için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kışın (Yemen) ve yazın (Şam) seferine (Allah`ın) kendilerini alıştırdığı (ve başkalarıyla uzlaştırdığı) için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar şu evin (Kâbe`nin) Rabbine kulluk etsinler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O Rab ki, onları (Kabe hürmetine) açlıktan doyurdu ve kendilerini (Ashabı Fil`in saldığı) korkudan güvenliğe kavuşturdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster