1. Kureyş (bu mesajı) bağrına basmalı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kış ve yaz kervanlarını sevdikleri gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bu evin Efendisine hizmet etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O ki onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve korkudan güvene kavuşturdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster