1. (Allah) Kureyş`i (emniyet ve selâmete) alıştırdığı için! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onları (ticâret için) kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O hâlde (onlar da) bu Beyt`in (Kâ`be`nin) Rabbine (şükür için) ibâdet etsinler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O (Beyt`in Rabbi) ki, onları açlıktan doyurdu ve kendilerini korkudan emîn kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster