1. Kureyş kabilesi alıştırıldığı (uzlaşması ve anlaşması sağlandığı) için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kış ve yaz seyahatlerinde alıştırıldıkları için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bu Beyt’in (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O ki, kendilerini açken doyurmuş, korku içindeyken her türlü korkudan emin kılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster