1. Kureyş’in güven ve barış anlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları anlaşmaların kadrini bilmiş olmak için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yalnız bu Ev’in (Kâ’be’nin) Rabbine ibadet etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran, korkudan emin kılan Rab’lerine kulluk etsinler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster